Informujemy o zmianie w rozkładzie jazdy w miejscowości Stuttgar. Od 11.05.2016 miejscem wsiadania i wysiadania
będzie Airport /lotnisko . W załączeniu przesyłam komunikat z określeniem tego miejsca. 

Komunikat - Stuttgard (pdf)