Komunikat

Mamy przyjemność poinformować naszych klientów, iż - od 28 czerwca tzn. z Polski będziemy wyjeżdżać 4 razy w tygodniu tj. w niedziele, środy, czwartki i soboty a z Niemiec w poniedziałek, czwartek, piątki i niedziela - chodzi o linie Stuttgart, natomiast linia Bonn /Venlo i Eindhoven/ - dwa razy w tygodniu - z Niemiec piątki i niedziele a z Polski – czwartki i soboty.

Wszystkie pozostałe połączenia oferowane przez SANDRA BP Sp. z o o zostają dalej czasowo zawieszone aż do odwołania.

Rezerwacje można również składać pod nr tel. 885 760 099


Regulamin Karty Stałego Klienta
SANDRA BP  Sp.z o.o. na dzień 2018.06.01

1. Regulamin określa zasady wystawiania karty stałego klienta.

2. Wystawcą karty jest SANDRA BP Sp. z o.o. ul. Węglowa 33, 43-503 Czechowice-Dziedzice

3. Właścicielem karty jest osoba której nazwisko i imię widnieje na karcie. Posiada indywidualny numer co pozwala na identyfikację posiadacza karty.

4. Warunkiem uzyskania karty stałego klienta jest przesłanie na adres SANDRA BP Sp. z o.o. wykorzystanych biletów BP Sandra lub różnych firm przewozowych na kwotę 1300zł lub 350 Euro, nie starszych jak 24 miesiące, z wypełnionym wnioskiem karty stałego klienta. W przypadku przeliczenia na walutę polską ceny biletu wystawionego w EURO należy zastosować stały kurs 1 Euro= 4,00 PLN.

5. Posiadacz karty stałego klienta jest upoważniony do zakupu następnych biletów ze zniżką 15% od ceny biletu normalnego.

6. Wniosek na kartę stałego klienta pasażer może pobrać ze strony internetowej SANDRA BP Sp. z o.o.  www.sandra.pl lub w autokarach firmy Sandra jak również u agenta przy zakupie biletu.

7. Formularz wniosku agent powinien wydrukować z systemu EuroTicket , wprowadzić do systemu nr biletów, uzyskać podpis pasażera na wniosku i wraz z biletami przesłać do siedziby SANDRA BP Sp. z o.o. . Karta zostanie doręczona na adres pasażerowi pocztą w terminie 30-stu dni od daty dostarczenia wniosku do biura.

8. Po wprowadzeniu do systemu przez agenta numerów biletów ,pasażer może już uzyskać zniżkę 15% i w możliwie szybkim czasie agent prześle wnioski do siedziby firmy.

9.Warunkiem skorzystania ze zniżki 15% jest posiadanie karty stałego klienta w czasie trwania podróży.

10.Posiadacz karty może zostać poproszony przez załogę autokaru o okazanie dowodu tożsamości.

11.Agent wypisujący bilet ręcznie winien wpisać na bilecie w pozycji „powód zniżki” KSK i nr Kart lub numery biletów. Agent ponosi odpowiedzialność za prawidłowe udzielanie zniżki.

12.Zniżki udzielane z tytułu karty nie mogą się sumować z innymi zniżkami udzielonymi przez przewoźnika.

13.Bilety promocyjne z 50% zniżką nie mogą być zaliczone do karty stałego klienta.

14.Karta jest ważna bezterminowo.

15.Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania karty w przypadku:

  • udostępnienia karty innej osobie
  • podczas podróży swoim zachowaniem łamie przepisy wynikające z regulaminu firmy
  • dane osobowe na karcie są nieczytelne

16.W razie utraty lub zniszczenia karty stałego klienta użytkownik może otrzymać duplikat z tym samym numerem karty, koszt duplikatu wynosi 30zł. W przypadku zmiany danych osobowych klient jest zobowiązany do odesłania karty na adres SANDRA BP Sp. z o.o. wraz z wypełnionym wnioskiem. Koszt takiej wymiany wynosi 20zł.

17. Wpłaty z tytułu zapłaty za wydanie duplikatu karty należy dokonać przy odbiorze karty wysłanej pocztą.