Regulamin Karty Stałego Klienta
SANDRA BP  Sp.z o.o. na dzień 2018.06.01

1. Regulamin określa zasady wystawiania karty stałego klienta.

2. Wystawcą karty jest SANDRA BP Sp. z o.o. ul. Węglowa 33, 43-503 Czechowice-Dziedzice

3. Właścicielem karty jest osoba której nazwisko i imię widnieje na karcie. Posiada indywidualny numer co pozwala na identyfikację posiadacza karty.

4. Warunkiem uzyskania karty stałego klienta jest przesłanie na adres SANDRA BP Sp. z o.o. wykorzystanych biletów BP Sandra lub różnych firm przewozowych na kwotę 1300zł lub 350 Euro, nie starszych jak 24 miesiące, z wypełnionym wnioskiem karty stałego klienta. W przypadku przeliczenia na walutę polską ceny biletu wystawionego w EURO należy zastosować stały kurs 1 Euro= 4,00 PLN.

5. Posiadacz karty stałego klienta jest upoważniony do zakupu następnych biletów ze zniżką 15% od ceny biletu normalnego.

6. Wniosek na kartę stałego klienta pasażer może pobrać ze strony internetowej SANDRA BP Sp. z o.o.  www.sandra.pl lub w autokarach firmy Sandra jak również u agenta przy zakupie biletu.

7. Formularz wniosku agent powinien wydrukować z systemu EuroTicket , wprowadzić do systemu nr biletów, uzyskać podpis pasażera na wniosku i wraz z biletami przesłać do siedziby SANDRA BP Sp. z o.o. . Karta zostanie doręczona na adres pasażerowi pocztą w terminie 30-stu dni od daty dostarczenia wniosku do biura.

8. Po wprowadzeniu do systemu przez agenta numerów biletów ,pasażer może już uzyskać zniżkę 15% i w możliwie szybkim czasie agent prześle wnioski do siedziby firmy.

9.Warunkiem skorzystania ze zniżki 15% jest posiadanie karty stałego klienta w czasie trwania podróży.

10.Posiadacz karty może zostać poproszony przez załogę autokaru o okazanie dowodu tożsamości.

11.Agent wypisujący bilet ręcznie winien wpisać na bilecie w pozycji „powód zniżki” KSK i nr Kart lub numery biletów. Agent ponosi odpowiedzialność za prawidłowe udzielanie zniżki.

12.Zniżki udzielane z tytułu karty nie mogą się sumować z innymi zniżkami udzielonymi przez przewoźnika.

13.Bilety promocyjne z 50% zniżką nie mogą być zaliczone do karty stałego klienta.

14.Karta jest ważna bezterminowo.

15.Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania karty w przypadku:

  • udostępnienia karty innej osobie
  • podczas podróży swoim zachowaniem łamie przepisy wynikające z regulaminu firmy
  • dane osobowe na karcie są nieczytelne

16.W razie utraty lub zniszczenia karty stałego klienta użytkownik może otrzymać duplikat z tym samym numerem karty, koszt duplikatu wynosi 30zł. W przypadku zmiany danych osobowych klient jest zobowiązany do odesłania karty na adres SANDRA BP Sp. z o.o. wraz z wypełnionym wnioskiem. Koszt takiej wymiany wynosi 20zł.

17. Wpłaty z tytułu zapłaty za wydanie duplikatu karty należy dokonać przy odbiorze karty wysłanej pocztą.